XXXฝรั่ง คนมันคันช่วยอะไรไม่ได้ รถก็ต้องขับ หีเสือกมาหิวมาคันอะไรตอนนี้

เรื่องราวย่อๆ

xxxฝรั่ง เป็นสังคันที่หี เสือกมาคันตอนเวลาทำรถเนียนะ

From:
Date: สิงหาคม 5, 2022